หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โปรโมชั่น ++ เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า ++

เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า  
      รุ่น FS-C8020 MFP.
 Copy / Print / Scan / FAX***
www.oksmarttech.com

ความเร็ว   20 แผ่น/นาที
ความละเอียด  600 x 600 dpi
ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3
ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น
มีหน่วยความจำ    1,024 MB.
ย่อ -ขยายอัตโนมัติ  25% - 400% 
จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ 
ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง อัตโนมัติ (Duplex Copy)
ถ่ายรวมต้นฉบับ 2, 4  แผ่น ลงกระดาษ A4 1 แผ่น
มีรหัสควบคุมการถ่าย ID-Code 100 รหัส
Encryption  การกำหนดรหัสป้องกันงานเอกสาร
Security Water Mart ระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำ
เชื่อมต่อระบบ Network Lan , USB 2.0
USB Direct Print พิมพ์ข้อมูลตรงจาก Thum Drive
ความเร็วในการ   Scan  40 แผ่น /นาที
Scan to E-mail ,  to PC , FTP,USB Host, Twain
รูปแบบ File เป็น  TIFF, PDF, JPEC, XPS

ดรัมชุดสร้างภาพ ( Drum )ใช้งานได้ 200,000 แผ่น

** (สามรถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้  **  Fax  Network  **)
 

www.oksmarttech.com

** สนใจติดต่อได้ที่   โทร. 084 -7270771
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@เครื่องถ่ายเอกสารสี   รุ่น TA-3050ci

Copy / Print / Scan / FAX**
 
ความเร็ว   30 แผ่น/นาที
ความละเอียด   9,600 x 600 dpi
ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3
ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น
มีหน่วยความจำ    2 GB.+160 GB.
ย่อ -ขยายอัตโนมัติ  25% - 400% 
จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ 
ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง อัตโนมัติ (Duplex Copy)
ถ่ายรวมต้นฉบับ 2,4 แผ่น ลงกระดาษ A4 1 แผ่น
มีรหัสควบคุมการถ่าย ID-Code 1,000 รหัส
Encryption  การกำหนดรหัสป้องกันงานเอกสาร
Security Water Mart ระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำ
Image Repeat โปรแกรมทำนามบัตร
เชื่อมต่อระบบ Network Lan , USB 2.0
USB Direct Print พิมพ์ข้อมูลตรงจาก Thum Drive
ความเร็วในการ   Scan  65 แผ่น /นาที
Scan to E-mail ,  to PC , FTP,SMB ,USB Host, Twain รูปแบบ File เป็น  TIFF, PDF, JPEC, XPS
                                        ดรัมชุดสร้างภาพ ( Drum )ใช้งานได้ 600,000 แผ่น
                                        รองรับงาน 150,000 แผ่น / เดือน
  
*** (สามรถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้  **  Fax  Network  **)
 
 ** สนใจติดต่อได้ที่   โทร. 084 -7270771
  

www.oksmarttech.com


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


เครื่องถ่ายเอกสารสี  รุ่น TA-5550ci

Copy / Print / Scan / FAX** 
www.oksmarttech.com
ความเร็ว   55 แผ่น/นาที
ความละเอียด   9,600 x 600 dpi
ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3
ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น
มีหน่วยความจำ    2 GB.+160 GB.
ย่อ -ขยายอัตโนมัติ  25% - 400% 
จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ 
ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง อัตโนมัติ (Duplex Copy)
ถ่ายรวมต้นฉบับ 2, 4  แผ่น ลงกระดาษ A4 1 แผ่น
มีรหัสควบคุมการถ่าย ID-Code 1,000 รหัส
Encryption  การกำหนดรหัสป้องกันงานเอกสาร
Security Water Mart ระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำ
Image Repeat โปรแกรมทำนามบัตร
เชื่อมต่อระบบ Network Lan , USB 2.0
USB Direct Print พิมพ์ข้อมูลตรงจาก Thum Drive
ความเร็วในการ   Scan  65 แผ่น /นาที
Scan to E-mail ,  to PC , FTP,SMB ,USB Host, Twain
รูปแบบ File เป็น  TIFF, PDF, JPEC, XPS
ดรัมชุดสร้างภาพ ( Drum )ใช้งานได้ 600,000 แผ่น
รองรับงาน 225,000 แผ่น / เดือน


*** (สามรถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้  **  Fax  Network  **)

** สนใจติดต่อได้ที่   โทร. 084 -7270771
http://www.oksmarttech.com/

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ขาย ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร


เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า  รุ่น FS-6025 MFP.
www.oksmarttech.com

Copy / Print / Scan สี 
ความเร็ว 25 แผ่น/นาที  ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi
ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ     A4 - A3
ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400%  มีหน่วยความจำ 512 MB.
จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ  แบบสลับไขว้ (Rotate Sort) 
ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง อัตโนมัติ (Duplex Copy)
ถ่ายรวมต้นฉบับ 2, 4 ,8 แผ่น ลงกระดาษ A4 1 แผ่น
ถ่ายเอกสารแยกหน้า เป็น A4 ได้ 2 แผ่น
มีรหัสควบคุมการถ่าย ID-Code 100 รหัส
บันทึกโปรแกรมการทำงานได้ 50 โปรแกรม
เชื่อมต่อระบบ Network Lan , USB 2.0
มีระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำ Security Water Mark
USB Direct Print พิมพ์ข้อมูลตรงจาก Thum Drive
ความเร็วในการ   Scan  40 แผ่น /นาที
Scan to E-mail ,  to PC , FTP,USB Host, Twain, WSD รูปแบบ File เป็น  TIFF, PDF, JPEC, XPS
ใช้ผงหมึกแห้ง  ชนิด Mono component
ดรัมชุดสร้างภาพ ( Drum )ใช้งานได้ 300,000 แผ่น

รองรับงาน 80,000 แผ่น / เดือน

*** (สามรถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้  **  Fax  Network  **)
*** รับประกัน  1 ปี หรือ 5 ปี
    

** สนใจติดต่อได้ที่   โทร. 084 -7270771  
     หรือ  E-mali: ckservice11@gmail.com

ขาย ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า  รุ่น FS-6030 MFP.

Copy / Print / Scan สี 

ความเร็วในการ   Scan  40 แผ่น /นาทีScan to E-mail,to PC,FTP,USB Host,Twain
รูปแบบ File เป็น  TIFF, PDF, JPEC, XPS
ใช้ผงหมึกแห้ง  ชนิด Mono component
ดรัมชุดสร้างภาพ ( Drum )ใช้งานได้ 300,000 แผ่น

รองรับงาน 80,000 แผ่น / เดือน
ความเร็ว30 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ     A4 - A3
ย่อ-ขยายอัตโนมัติ 25%-400%มีหน่วยความจำ 512 MB.
จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ (RotateSort) 
ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง อัตโนมัติ  (Duplex Copy)
ถ่ายรวมต้นฉบับ 2, 4 ,8 แผ่น ลงกระดาษ A4 1 แผ่น
ถ่ายเอกสารแยกหน้า เป็น A4 ได้ 2 แผ่น
มีรหัสควบคุมการถ่าย ID-Code 100 รหัส
บันทึกโปรแกรมการทำงานได้ 50 โปรแกรม
เชื่อมต่อระบบ Network Lan , USB 2.0
มีระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำ Security Water Mark
USB Direct Print พิมพ์ข้อมูลตรงจาก Thum Drive
www.oksmarttech.com


*** (สามรถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้  **  Fax  Network  **)
*** รับประกัน  1 ปี หรือ 5 ปี
    

** สนใจติดต่อได้ที่   โทร. 084 -7270771  
     หรือ  E-mali: ckservice11@gmail.com
                         www.oksmarttech.com

ขาย ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร

โปรโมชั่น เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่ามิต้า

รุ่น FS-6025 MFP.
                          
Copy / Print / Scan สี

ความเร็ว 25 แผ่น/นาที  ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi
ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ     A4 - A3
ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400%  มีหน่วยความจำ 512 MB.
จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ  แบบสลับไขว้ (Rotate Sort) 
ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง อัตโนมัติ (Duplex Copy)
ถ่ายรวมต้นฉบับ 2, 4 ,8 แผ่น ลงกระดาษ A4 1 แผ่น
ถ่ายเอกสารแยกหน้า เป็น A4 ได้ 2 แผ่น
มีรหัสควบคุมการถ่าย ID-Code 100 รหัส
บันทึกโปรแกรมการทำงานได้ 50 โปรแกรม
เชื่อมต่อระบบ Network Lan , USB 2.0
มีระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำ Security Water Mark
USB Direct Print พิมพ์ข้อมูลตรงจาก Thum Drive
ความเร็วในการ   Scan  40 แผ่น /นาที
Scan to E-mail ,  to PC , FTP,USB Host, Twain, WSD
รูปแบบ File เป็น  TIFF, PDF, JPEC, XPS
ใช้ผงหมึกแห้ง  ชนิด Mono component
ดรัมชุดสร้างภาพ ( Drum )ใช้งานได้ 300,000 แผ่น
รองรับงาน 80,000 แผ่น / เดือน


*** (สามรถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้  **  Fax  Network  **)
*** รับประกัน  1 ปี หรือ 100,000 แผ่น
   
** สนใจติดต่อได้ที่   โทร. 084 -7270771 
      หรือ  E-mali: ckservice11@gmail.com
                 
                   www.oksmarttech.com

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


รุ่นFS1028  MFP.                          
Copy / Print / Scan สี
ความเร็ว   28 แผ่น/นาที
รองรับกระดาษ   A4 - F14
ย่อ -ขยายอัตโนมัติ   25% - 400%
มีหน่วยความจำ    256 MB.
ความละเอียด    1,200 x 1,200 dpi.
จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ    999 ชุด
ถ่ายเอกสาร 2 หน้า-หลังอัตโนมัติ ( Duplex Copy )
ถ่ายรวมต้นฉบับ   2, 4 แผ่น   ลงกระดาษ A4 1 แผ่น
มีระบบบันทึกโปรแกรมการทำงาน ได้   9 โปรแกรม
ระบบควบคุมการถ่าย   ID Code 20 รหัส
เชื่อมต่อระบบ   Network Lan   , USB 2.0
USB Direct Print พิมพ์ข้อมูลตรงจาก Thum Drive
ความเร็วในการ   Scan  35 แผ่น /นาที
Scan to E-mail,to PC ,FTP, Network Twain
รองรับงาน   20,000 แผ่น / เดือน
http://www.oksmarttech.com/
*** รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 มิเตอร์

** สนใจติดต่อได้ที่   โทร. 084 -7270771 
      หรือ  E-mali: ckservice11@gmail.com

                 


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@เครื่องถ่ายเอกสาร   รุ่น   TA-180
Copy / Print USB.**


ความเร็ว  18 แผ่น/นาที
รองรับกระดาษ   A4 - A3
ย่อ -ขยายอัตโนมัติ   25% - 400%
มีหน่วยความจำ    32 MB.
ความละเอียด    600 x 600 dpi.
จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ    999 ชุด
 ถ่ายรวมต้นฉบับ   2, 4 แผ่น   ลงกระดาษ A4 1 แผ่น
มีระบบบันทึกโปรแกรมการทำงาน ได้   9 โปรแกรม
ระบบควบคุมการถ่าย   ID Code 100 รหัส
ใช้ผงหมึกแห้ง   ชนิด   Mono component
มีระบบประหยัดผงหมึก    30%
รองรับงาน   20,000 แผ่น / เดือน
http://www.oksmarttech.com/
*** (สามรถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้  **  Print USB. /
       ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ / ชุดกลับสำเนา **)
*** รับประกัน 1 ปี หรือ 100,000 มิเตอร์


** สนใจติดต่อได้ที่   โทร. 084 -7270771 
      หรือ  E-mali: ckservice11@gmail.com
                  
             www.oksmarttech.com

ขาย ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ราคาถูก คุณภาพดี